તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

IDBI Bank Recruitment 2019

IDBI Bank Recruitment 2019 :IDBI Bank published an advertisement for recruitment for below mentioned posts.This is a great chance for interested candidates who are looking for IDBI Bank Jobs 2019 .Candidate is advised to visit official IDBI Bank Recruitment notification before applying for this post.more detailed information regarding educational qualification,age limit,selection procedure,how to apply ,last date for IDBI Bank Recruitment 2019 are mentioned below.

IDBI Bank Recruitment details:

Name of Organization: IDBI Bank

Total No.of Posts: 500

Name of Posts:
Assistant Manager

Educational Qualification: A Graduate from a recognized university with minimum 60% marks (55% for SC/ST/PWD)

Age Limit : Minimum- 21 years, Maximum- 28 years.

Salary :Consolidated remuneration:
• Rs. 17,000 per month in the first year,
• Rs. 18,500 per month in the second year and
• Rs. 20,000 per month in the third year of service.

Selection Process :
  • Selection will be based on Written Test and Skill Test.
  • All the candidates will be selected on the basis of interview or/written test. 
Application Fees/ Intimation Charges (Non Refundable):
• SC/ST/PWD: Rs. 150 (Intimation Charges Only)
• For All Others Rs. 700 (Application Fee + Intimation Charges)

How to Apply? Interested & eligible candidates may apply Online through website before 15-04-2019.

Important Dates:
Last date for submission of online application : 15-04-2019

Important Links :
Click here for Recruitment Advt.
Click here for Apply Online

Popular Posts

Powered by Blogger.