તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

VMC Recruitment : 580 Public Health Worker & Field Worker (Male) Posts 2019

Vadodara Municipal Corporation (VMC) has published Advertisement for the Recruitment of 580 Public Health Worker & Field Worker (Male) Posts 2019. More details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.


Board : Vadodara Municipal Corporation (VMC)

Total No. of posts : 580

Post Name :
  • Public Health Worker : 201 Posts
  • Field Worker (Male) : 379 Posts
How to Apply : Interested and Eligible Candidates can Apply Online Through link provided on our official Website.

Important Dates For VMC Recruitment :::
  • Starting Date of Online Application : 22-03-2019
  • Last Date to Apply Online : 05-04-2019
View an official notification for educational qualification, pay scale, terms as well as other detailed information.

IMPORTANT LINKS::::

http://www.myojasupdate.com/2019/03/vmc-recruitment-580-public-health.html
View Image


Popular Posts

Powered by Blogger.