તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

Vijaya Bank, Ahmedabad & Surat Recruitment for Peon & Sweeper Posts 2019

Vijaya Bank, Ahmedabad & Surat has published Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts :
 • Peon 
  • Ahmedabad: 12 Posts
  • Surat: 08 Posts 
 • Sweeper 
  • Ahmedabad: 03 Posts
  • Surat: 02 Posts 
Total No. of Posts: 25 Posts

Educational Qualification: Class 10 High School Exam in Any Recognized Board in India.

Age Limit: 18-26 as on 01-03-2019

Application Fee:
 • General / OBC : 150/-
 • SC / ST / PH: 50/-
 • Pay the Exam Fee Through Debit Card / Credit Card / Net Banking Mode.
Process: Candidates will be selected based on an interview.

http://www.myojasupdate.com/2019/03/vijaya-bank-ahmedabad-surat-recruitment.html


How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.

Important Dates:

Starting Date of Online Application: 07-03-2019
Last Date to Apply Online & Fee Payment: 14-03-2019

Important Link
Peon Notification: Ahmedabad | Surat
Peon Apply Online: Ahmedabad | Surat
Sweeper Notification: Ahmedabad | Surat
Sweeper Apply Online: Ahmedabad | Surat

For Other Regions & More Details: Click Here

Popular Posts

Powered by Blogger.