તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

REVENUE TALATI BOOKS 2018, TALATI-CUM-MANTRI AND JUNIOR CLEARK SPECIAL E-BOOK CREATED BY MYOJASUPDATE

REVENUE TALATI, TALATI-CUM-MANTRI AND JUNIOR CLEARK SPECIAL E-BOOK CREATED BY MYOJASUPDATE

http://www.myojasupdate.com/2019/03/revenue-talati-books-2018.html

This file is a Revenue Talati Model paper. Please download the paper because this file is use your feature post and practice of all governmane and private job.We provide information about new job like goverment sector and private sector we also destribute the REVENUE TALATI BOOKS 2018 job related and post vise material like gujarati grammar english grammar history of gujarat history of india maths reasoning science computer gujarati literature indian literature gujarat geography indian geography current affairs .

Content Issues Book: -
 • GUJARAT NO ITIHAS.
 • BHARAT NO ITIHAS.
 • BHUGOL(GEOGRAPHY) SINSKRITI. SAHITY
 • BHUGOL SANSKRITI.
 • GUJARATI VYAKARAN.
 • ENGLISH VYAKARAN.
 • GENERAL KNOWLEDGE.
 • MATHS, REASONING & MENTAL ABILITY.
 • COMPUTER.
 • CURRENT AFFAIRS.
 • Collection of information with full details of the Constitution of Public Administration India.

REVENUE TALATI BOOKS 2018 We also provide information about Talati Junior clerk Senior Clerk SSC GSSEB etc related information and its related material and old paper and model paper. Teacher job and paripatra we also provide.

Subject -E-BOOK
Pages - 563
Size - 73 MB

Download : ClickHere

Popular Posts

Powered by Blogger.