તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

IIT Gandhinagar Recruitment 2019 For Various Post

IIT Gandhinagar Recruitment 2019: It is a decent open door for all the intrigued hopefuls who are searching for government occupations in IIT Gandhinagar Recruitment 2019 For Various Post. For more data identified with Educational Qualification, Age Criteria, Selection Mode, Important Date and other Eligibility process please read the underneath article cautiously. Likewise should peruse the official ad in detail before applying…

Posts:
Project Coordinator: 01 Post
Software Support Engineer Apprentice: 02 Post

Total No. of Posts: 03

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply:
  • For Engineer Apprentice: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.
    • Venue: IIT Gandhinagar Campus, Palaj Campus, Gandhinagar, Pin – 382355, Gujarat. Academic Block – 5 / 203 (For Engineer Apprentice
  • For Project Coordinator: Interested and Eligible Candidates can apply by send application form to below mentioned Email address.
    • Email Address: pranabm@iitgn.ac.in

Important Dates:
  • For Project Coordinator the Last date for application: 22-03-2019
  • For Engineer Apprentice Interview Date: 23-03-2019
  • Reporting Time: 9:30 a.m.
Advertisement: Click Here

Popular Posts

Powered by Blogger.