તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

GSSSB Recruitment 2367 Supervisor Instructor Posts 2019

Gaun Seva Pasandgi Mandal GSSSB has published a Advertisement for Supervisor Instructor Posts 2019 Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

http://www.myojasupdate.com/2019/03/gsssb-recruitment-2367-supervisor.html


Advt. No. : 167 To 180 /2018-19

Posts : Supervisor Instructor

No Of Post : 2367 Posts

Educational Qualification : See In Official Notification.

Age Limit : Between 18 to 33 years.

Application Fee: Candidates belongs to general category have to pay of Rs. 100/- + Rs. 112/- (Postal Charges) through challan at computer based post office.

Selection Process : Candidates will be selected based on competitive written exam & computer proficiency test.

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website https://ojas.gujarat.gov.in/

Important Dates :
  • Starting Date of Online Application : 12/03/2019
  • Last Date to Apply Online : 11/04/2019 (20/4/2019 extended)
  • Last Date to Pay Fees in Post Office : -
Written Test : -

Important Links

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

Powered by Blogger.