તમામ પ્રકારની ભરતી અને મટીરીયલની માહિતી તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારો Whatsapp No. 8200131259 તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો અથવા JOIN લખી મેસેજ કરો

GSRTC Nadiad Recruitment for Apprentice Posts 2019

Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC), Nadiad has published Advertisement for below-mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts: Apprentice Trainee
  • Trades:
  • Welder
  • Mechanic Moter Vehicle
  • Electrician
  • PASA (COPA)
  • Sheet Metal Worker
  • Mechanic Diesel Trade 
Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Address: Gujarat State Road Transport Corporation, Nadiyad Vibhag, Nadiyad Vibhagiya Kacheri, S.T. Nagar Kapadvanj Road, Nadiyad

Last Date:
16-03-2019

Advertisement: Click Here

Popular Posts

Powered by Blogger.